Zyblikiewicz Mikołaj

(1823 - 1887)

Od 1872 członek AU. Prezydent Krakowa (1874-1880) i marszałek krajowy (1881-1886). Od 1881 członek austriackiej Izby Panów. Związany ze stronnictwem stańczyków. Zwolennik autonomii Galicji w ramach cesarstwa austro-węgierskiego. Podejmował działania na rzecz wprowadzenia języka polskiego do szkół i urzędów oraz podniesienia poziomu oświaty. Jako marszałek krajowy planował utworzenie w każdej wsi przynajmniej jednej szkoły ludowej. Program Zyblikiewicza wywołał niechęć ziemiaństwa i doprowadził do konfliktu z namiestnikiem Galicji A. Potockim, w którego wyniku Zyblikiewicz został zmuszony do ustąpienia z urzędu.

Lokalizacja: Pomnik pomiędzy kwaterami IIIa, IVa i VIII i IX (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Mikołaj Zyblikiewicz.