Skrzynecki Piotr

(1930 - 1997)

Wystąpił w filmie K. Nałęckiego Drugi człowiek (1961) zawierającym fragmenty programów tego kabaretu.

Lokalizacja: kwatera LXIX, rząd 2, grób 2 (Aleja zasłużonych) (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Piotr Skrzynecki.