Anczyc Zygmunt

(1783 - 1855)

Aktor. Ojciec Władysława Ludwika Anczyca. Debiutował w 1822 roku rolą tytułową w sztuce Abufar J.F. Ducisa na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie występował do 1826. W latach 1838-1839 jako kierownik zrzeszenia aktorów prowadził teatr krakowski i był jego aktorem do 1840. W 1843r. kierował pierwszym stałym zespołem polskim w Poznaniu. Ponownie zaangażowany do teatru krakowskiego, grał do 1854. Ważniejsze role: Harpagon w "Skąpcu" Moliera (1830), Fabrycy w "Karykaturach" C. Goldoniego (1833). Wydał Repertuar widowisk scenicznych (1847) oraz napisał kilka sztuk patriotycznych w okresie Wiosny Ludów.

Lokalizacja: kwatera: pas Ab płd. (mapka)