ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Opłaty za komunikaty i ogłoszenia

 

Opłaty za komunikaty i ogłoszenia Opłaty za komunikaty i ogłoszenia (obowiązuje od 2012-04-11)

L.p. Wyszczególnienie Wysokość opłat
1 Umieszczenie ogłoszenia lub reklamy formatu A4 w gablocie za 1 miesiąc 209.00
2 Umieszczenie 1m/2 ogłoszenia lub reklamy na terenach administrowanych przez ZCK za 1 miesiąc 290.00

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl