ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Wydarzenie

Uroczystości związane z setną rocznicą szarży pod Rokitną. 2015-06-24 10:27:49

W dniu 13 czerwca 2015 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą szarży pod Rokitną.


12 czerwca 1915 r. oddziały II Brygady Legionów działały w rejonie wsi Rokitna (na terenie dzisiejszej Ukrainy). Z polskimi oddziałami sąsiadowały oddziały austriackie.Przeprowadzono wspólnie atak mający na celu zdobycie pozycji rosyjskich w okolicy wsi Rokitna. Pomimo zaciekłych walk wojska austriackie i polskie nie osiągnęły założonych celów strategicznych. 13 czerwca przedpołudniem pozycjom austriackim zaczęli zagrażać nacierający Rosjanie. Około południa do dywizjonu ułanów przyjechał rotmistrz Dunin-Wąsowicz, który wcześniej został wezwany do szefa sztabu II Brygady. W celu odparcia oddziałów rosyjskich i zajęciaich pozycji we wsi Rokitna oba szwadrony dywizjonu miały zaatakować z lewej flanki, wspierając piechotę szturmującą potrójne okopy rosyjskie.


Rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz osobiście poprowadził swoich ułanów do walki. Po przekroczeniu bagnistych brzegów rzeczki Rokitnianki, rotmistrz skierował 3. szwadron do rezerwy, a z 2. ruszył do ataku. W ciągu około 15 minut ułani przedarli się przez 3 linie wroga. Z atakujących 64 ułanów wróciło jedynie sześciu. Zginął również sam dowódca. Oddziały piechoty w niedostatecznym stopniu wsparły ułanów i szarża nie została wykorzystana.
Szczątki ułanów poległych w szarży ekshumowano w 1925 r. z Rarańczy, gdzie byli pierwotnie pochowani i złożono uroczyście na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W uroczystościach pogrzebowych brał udział m.in. Józef Piłsudski i kardynał Adam Sapieha.

Uroczystości setnej rocznicy szarży zostały zorganizowane przez TRADYCYJNY ODDZIAŁ
C. K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2 BARONA EDWARDA VON BESCHI
- TWIERDZA KRAKÓW. W uroczystości wzięli udział m.in. Konsul Generalny Węgier Pani AdrienneKoermendy, Attaché wojskowy Ambasady Rumunii płk. Romeo Mihail Tăbîrcă, przedstawiciele: Prezydenta RP, Prezydenta Miasta Krakowa, Wojska Polskiego, samorządu, liczni goście. Uczestnicy uroczystości złożyli pod Pomnikiem Ułanów Poległych pod Rokitną wieńce i zapalili znicze.


Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl