ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

Stan prawny grobów 2010-07-28 12:07:08

Stan prawny grobów - zanim utkniemy w gąszczu przepisów

Miesiące letnie to czas zwiększonej aktywności mieszkańców przy porządkowaniu kwestii prawnych grobowców. Co zrobić, by nie utknąć w gąszczu przepisów?

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przypomina, że każdy grób (stały lub czasowy) powinien mieć dysponenta, czyli osobę, która posiada prawo do dysponowania nim w zakresie pochowań, remontów i wszelkich czynności prawnych z nim związanych. To zawsze bardzo delikatne sprawy w naszych rodzinach, ale warto o nich pamiętać i regulować je na bieżąco.

Kto zatem, w myśl obowiązującego prawa, może dysponować grobem stałym? Zarząd Cmentarzy Komunalnych wyjaśnia, że dysponentem grobu stałego (wieczystego) lub murowanego jest osoba, która ufundowała w przeszłości miejsca pod istniejący grób, tzw. fundator grobu, bądź jego następca prawny. W przypadku grobu murowanego czasowego lub niszy urnowej dysponentem jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu lub niszy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub też osoba, która nabyła prawo dysponowania grobem lub niszą na podstawie dziedziczenia, umowy cywilnej, wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci.

Często zdarza się, że do Zarządu Cmentarzy Komunalnych trafiają wnioski od osób, które chcą uzyskać prawo do grobu stałego. Tymczasem, takie prawo stanowi dobro osobiste i podlega ochronie przewidzianej w art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Zatem nie ma możliwości przyznania go w trybie administracyjnym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2004 r. III CZP 59/04, sprawa o ustalenie uprawnienia do dysponowania grobem, w którym pochowane są zwłoki należy do właściwości Sądu Okręgowego. Ustanowiony na drodze sądowej dysponent posiada prawo do wyznaczenia na wypadek swojej śmierci dysponentów - następców prawnych w drodze czynności formalno - prawnych dokonywanych w zarządzie. Eliminuje to konieczność późniejszej regulacji stanu prawnego na drodze sądowej.

Inaczej przebiega regulacja stanów prawnych tzw. grobów ziemnych, czasowych. W tym wypadku zasady nabywania prawa do takiego grobu określa uchwała Rady Miasta Krakowa z 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. Warunkiem posiadania prawa do dysponowania grobem ziemnym czasowym jest wnoszenie, co 20 lat, tzw. opłaty prolongacyjnej dla zapewnienia jego nienaruszalności. Jednocześnie należy być spokrewnionym lub spowinowaconym z osobą pochowaną w grobie czasowym w stopniu określonym w ustawie z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Biuro Obsługi Klienta Zarządu Cmentarzy Komunalnych pod numerami telefonu (12) 619 99 11 lub (12) 619 99 12.

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl