ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2017 - HANDEL OKAZJONALNY 2017-06-28 13:47:39

HANDEL OKAZJONALNY – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2017

 

Informujemy, że podania o przydział miejsc pod handel okrężny okazjonalny na okres obejmujący dzień 1 listopada, przy Cmentarzach Grębałów, Prądnik Czerwony i Prokocim przyjmowane będą począwszy od dnia 21.08.2017 r. Stanowiska przydzielane będą
w kolejności wpływu podań i w miarę wolnych miejsc.

Możliwe jest wynajęcie stanowiska na okres 1-14 dni, przy czym podania z kompletem dokumentów przyjmowane są w terminie od 60 do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Wymagane dokumenty:

-   podanie na druku ZCK (wzór w załączniku poniżej),

-   zwymiarowany projekt stoiska handlowego w formie zdjęcia, rysunku, folderu,
z uwzględnieniem formy elementów stałych, wyposażenia, kolorystyki, rodzaju materiałów, itp., zadaszenie stoiska winno być w jednolitym ciemnym kolorze, bez reklam, napisów itp.; należy przedstawić wszystkie elementy stoiska       

-   kserokopia decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok 2017 wraz z dowodami wpłaty podatku (oryginały do wglądu), jeśli dotyczy

-   kserokopia umowy spółki cywilnej (oryginał umowy do wglądu), jeśli dotyczy

-   dowód osobisty – do wglądu

 

UWAGA: opinia Plastyka Miasta nie jest wymagana

 

 

Dzienne opłaty brutto za stoisko handlu okazjonalnego:

Cm. Grębałów  za stoisko 3m2: 39,31 zł

Cm. Grębałów  za stoisko 4,5m2: 58,35 zł

Cm. Prądnik Czerwony za stoisko 6m2: 77,39 zł

Cm. Prokocim za stoisko 6m2: 77,39 zł

 

Podania składać należy w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy
ul. Rakowickiej 26 (Dziennik Podawczy) w godz.: pon. 7:30-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30.

 

Szczegółowe zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca pod handel okrężny określa Zarządzenie Dyrektora ZCK nr 8/2014
z dnia 03.04.2014 r. ze zm. (tekst jednolity w ogłoszeniu z dnia 15.05.2015 r.)

Bliższych informacji udziela Dział Administracji i Kontroli – tel. 12/619 99 32.

WNIOSEK - do ściągnięcia

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl