ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 2017-01-19 08:53:25

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że przyjęty na 2017 rok plan finansowy nie zawiera przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku finansowym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.”

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl