ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Usługi pogrzebowe

Opłaty za usługi pogrzebowe Opłaty za usługi pogrzebowe (obowiązuje od 2012-04-11)

L.p. Wyszczególnienie Wysokość opłat
1 Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego 394.00
2 Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego 643.00
3 Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego 811.00
4 Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny 200.00
5 Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 292.00
6 Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej lub wnęce urnowej w grobie ziemnym 179.00
7 Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 265.00
8 Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników 213.00
9 Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego 190.00
10 Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową 156.00
11 Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą 285.00
12 Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 178.00
13 Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 271.00
14 Rozebranie mogiły żużlowej 254.00
15 Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat 110.00
16 Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 247.00
17 Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich przy wymianie nagrobka na grobie ziemnym lub nawierzchni na grobie murowanym 226.00
18 Przyjęcie gruzu powstałego po pracach kamieniarskich, takich jak: rozbiórka nagrobka do pochowania, gruzu z fundamentów nagrobka lub wylewki 53.00
19 Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej. Za każdą czynność oddzielnie 27.00
20 Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu 75.00
21 Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku 51.00

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl